Postava. Skenováno 15.7.2017. Domodelované ruce, nohy, vousy a šátek.
[1]
[2]