Postava. Skenováno 30.3.2017. Domodelované uši, ruce a boty.
[1]
[2]