Postava. Skenováno 20.3.2017. Domodelované vlasy, ruce, uši, boty.
[1]
[2]