Postava. Skenováno 15.7.2017. Domodelované ruce, nohy, vousy, šátek a nože.
[1]
[2]